Onderhoudsvriendelijk installeren van technische installaties

Het is natuurlijk wenselijk om zoveel mogelijk onderhoudsvriendelijk te ontwerpen, te engineeren en te installeren. Doordat offertes/inschrijvingen vaak alleen op prijs worden beoordeeld en gegund, is hier vaak de financiële ruimte niet voor.

Tijdens de uitvoering van onderhoud of het verhelpen van storingen ontstaan dan vaak de volgende problemen:

 • Installaties zijn niet goed bereikbaar
 • Installaties hebben een onduidelijke opzet
 • Installatie zijn niet of onvoldoende afsluitbaar
 • Er ontbreken inregelventielen
 • Er zijn geen of te weinig reservegroepen aanwezig
 • Installatie zijn onvoldoende gecodeerd
 • Installaties voldoen zelfs soms niet aan de wettelijke eisen
 • Enzovoort…

Herstelwerkzaamheden of het oplossen van storingen kunnen dan meer tijd kosten en dat brengt extra kosten met zich mee.

Hieronder een overzicht van zaken waarmee rekening mee gehouden zou moeten worden in de ontwerp, engineering en montage fase.

Algemeen

 • Keuze van de juiste fabricaten (geen exotische fabricaten toepassen)
  • Uniformiteit in merken en types
  • Snelle leverbaarheid onderdelen
  • Fabrikant met eigen servicedienst
  • Goede selectie op duurzaamheid en levensduur
  • Duidelijke garantieafspraken vastleggen
 • Juiste plaats en bereikbaarheid van toestellen
  • Volgens voorschriften fabrikant
  • Vrije werkruimte voor het toestel (bij voorkeur 2 meter)
  • Vrije werkruimte aan zijkanten van het toestel (bij voorkeur 1 meter)
  • Toestellen niet op hoogte plaatsen
  • Bij voorkeur in een inpandige technische ruimte (liever niet boven het plafond, in de schacht of op het dak)
  • Zodanig plaatsen van installaties op het dak zodat bij onderhoud het niet nodig is om binnen 2 meter vanaf dakrand te komen
  • Dak bereikbaar met een vaste ladder of trap
 • Voldoende verlichting en noodverlichting in technische ruimten (en regelkasten)
 • Stickers aanbrengen op verlaagde plafonds om installatiedelen hierboven te markeren

 CV-installaties

 • Voldoende afsluitbaarheid van de verschillende bouwdelen en lange leiding tracé’s
 • Voldoende aftap- en ontluchtingsmogelijkheden op diverse plaatsen
 • Afsluitbaar maken van ontluchtingsmogelijkheden
 • Juiste bereikbaarheid van afsluiters en appendages (boven plafond/schachten en kruipruimten e.d.)
 • Hulspijpen gebruiken bij muur/vloerdoorvoeringen
 • Pompen altijd tussen afsluiters
 • Toepassen aansluitgroepen op expansievaten
 • Voldoende waterzijdige inregelkranen toepassen
 • Juiste keerklep bij vulkraan toepassen
 • Wettelijke keuringen laten uitvoeren (indien van toepassing) zoals SCIOS EBI voor stookinstallatie en gasleidingen en Emissie Scope 6
 • Stickers aanbrengen op leidingen o.v.v. stromingsrichting en mediumsoort
 • Stookruimten doorvoeringen afdoende brandwerend afwerken
 • Mechanische ventilatie in stookruimte voorzien van flowbewaking en brandkleppen
 • Juiste hydraulische aansluitingen en onderlinge afstanden toepassen om waterzijdig kortsluiting en doorverwarming te voorkomen

Elektrotechnische installaties

 • Voldoende verlichting in technische ruimte/schachten/kruipruimten als daar zich toestellen of appendages bevinden
 • Juiste locatie afblaas uitlaten van noodstroomaggregaten
 • Stickers aanbrengen op verlichtingsarmaturen met noodfunctie
 • Voldoende reservegroepen plaatsen
 • In voorkomende gevallen cos-phi/powerfactor bepalen om achteraf problemen te voorkomen

Koelinstallaties

 • Dampdicht isoleren van meetnippels, vul- en aftapkranen, pomphuizen e.d.
 • Lekdetectie toepassen indien noodzakelijk
 • Glycol of lintverwarming toepassen waar noodzakelijk
 • Juiste hydraulische aansluitingen en onderlinge afstanden toepassen om waterzijdig kortsluiting en doorkoeling te voorkomen

Luchtbehandeling

 • Voldoende luchtkleppen voor het inregelen
 • Juiste bereikbaarheid van luchtkleppen en brandkleppen (boven plafond / schachten en kruipruimten e.d.)
 • Voldoende ruimte om luchtfilters te kunnen verwisselen
 • Juiste schakeling luchtbehandeling en ventilatie bij brand

Regelinstallaties

 • Voldoende reservegroepen plaatsen
 • GBS beeldplaatje met overzicht gebouw, plaats regelkast, plaats buitenvoelers en plaats ruimtevoelers
 • GBS beeldplaatjes met overzichten van de complete verdeler / luchtbehandeling / WKO (i.v.m. het totaaloverzicht)
 • Op de regelschema’s de locatie van buitenvoelers, ruimtevoelers, draadnummering e.d. aangeven
 • Eenduidige procescoderingen toepassen
 • Van te voren in overleg met de opdrachtgever bepalen wat de urgent/niet urgent meldingen, grenswaarde meldingen en logboekmeldingen moeten worden (om te voorkomen dat buiten werktijd onnodig niet urgente meldingen gaan alarmeren)
 • Juiste gebruikers, toegangsniveaus en rechten instellen
 • In elke regelkast een bedienterminal toepassen
 • Bij voorkeur een beheer-pc op de locatie toepassen

Tapwaterinstallaties

 • Voldoende afsluitbaarheid van de verschillende bouwdelen en lange leiding tracé’s
 • Voldoende aftapmogelijkheden op diverse plaatsen
 • Juiste bereikbaarheid van (controleerbare)keerkleppen en stopkranen en (boven plafond/schachten en kruipruimten e.d.)
 • Letten op de juiste plaats en max. afstanden bij het plaatsen van keerkleppen
 • Rekening houden met de vrije ruimte boven boiler i.v.m. verwisselen van anodes
 • Legionellavrij installeren en hotspots vermijden m.b.t. koud waterleidingen
 • Toepassen van Kiwa goedgekeurde appendages
 • Toepassen van thermostatische kleppen bij lange leidingtracés
 • Stickers aanbrengen op leidingen o.v.v. stromingsrichting en mediumsoort

WKO-installaties

 • Voldoende afsluitbaarheid van de verschillende bouwdelen en lange leiding tracé’s
 • Voldoende spui- en ontluchtingsmogelijkheden toepassen
 • Juiste bereikbaarheid van bronputten en bemetering
 • Voorzieningen aanbrengen voor het afvoeren van regenwater uit pompput
 • Voldoende en juiste bemetering en peilbuizen aanbrengen volgens vergunningseisen
 • Het juist inrichten van het GBS om bemetering (flow/energie/temperatuur e.d.) te kunnen uitlezen in maand en jaartabellen volgens vergunningseisen
 • Elektromagnetische flowmeters toepassen
 • Juiste hydraulische aansluitingen en onderlinge afstanden toepassen om waterzijdig kortsluiting en doorverwarming/koeling te voorkomen
 • Voldoende waterzijdige inregelkranen toepassen
 • Stickers aanbrengen op leidingen o.v.v. stromingsrichting en mediumsoort

Na het installeren is het natuurlijk ook belangrijk om installaties op een juiste wijze inbedrijf te stellen.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*