Duurzaam Beheer & Onderhoud (en wat kunnen wij ermee)

Inleiding
Duurzaam Beheer & Onderhoud (DB&O) volgens ISSO 100 is een manier van beheer en onderhoud waarbij de prestaties van het gebouw en de installaties op het niveau als beoogd (terug)gebracht en in stand gehouden worden en vervolgens deze prestaties worden geborgd op lange termijn.

DB&O richt zich met name op klimaatinstallaties, omdat het merendeel van de klimaatklachten veroorzaak worden door de klimaatinstallaties zelf. Verder verbruiken ze vaak veel te veel energie.

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen die leiden tot klimaatklachten.

De gevolgen van klimaatklachten zijn:

 • Hoger ziekteverzuim
 • Lagere productiviteit
 • Hoger energieverbruik

Wij kunnen natuurlijk alle klimaatklachten afzonderlijk aanpakken en verhelpen. Je loopt dan echter al heel snel het risico dat er na enige tijd weer soortgelijke problemen ontstaan doordat opnieuw door gebruikers of storingsmonteurs de installatie ontregeld wordt. Wil je dat voorkomen dan is DB&O een methodiek om dit structureel aan te pakken en te borgen.

De uitvoering van DB&O is gebaseerd op 3 pijlers:

 • Techniek
 • Beheer
 • Perceptie

Het stappenplan voor de invoering bestaat uit:

 1. Voorbereiding
 2. QuickScan
 3. Plan van aanpak
 4. Verbeterslag
 5. Continueren en borgen

1.  Voorbereiding

De volgende zaken worden gedaan in de voorbereidingsfase:

 • In beeld brengen van de betrokken partijen
 • Bewustwording creëren bij de betrokkenen
 • Deskundigen inschakelen voor het Plan van Aanpak en de QuickScan
 • Beschikbaarheid van de gebouw informatie en documentatie bepalen

2.  QuickScan

De QuickScan doet onderzoek naar de techniek, de organisatie van het Beheer & Onderhoud, de gebouweigenschappen en het comfort van het binnenmilieu.

De volgende stappen worden hierbij doorlopen:

 1. Voorbereiden (informatie verzamelen)
 2. Inspecteren (onderzoeken, opnemen, meten e.d.)
 3. Analyseren (van de verkregen informatie tijdens de inspectie)
 4. Rapporteren (vastleggen van alle bevinden en aanbevelingen doen op basis van techniek, beheer, perceptie)

3.  Plan van Aanpak

In deze fase worden de aanbevelingen uit het QuickScan rapport verder uitgewerkt met een indicatie van de kosten en er wordt aangegeven wat het kan opleveren.

4.  Verbeterslag

Tijdens de verbeterslag worden offertes gemaakt en verbeterpunten in uitvoering genomen en functioneel getest.

Na de verbeterslag is de DB&O status bereikt!

5. Continueren en borgen

Het continueren en borgen verloopt via de 3 pijlers: Techniek, Beheer en Perceptie.

Techniek:

 • Via technisch én functioneel onderhoud (prestatieovereenkomst)
 • Via monitoring van klimaatwaarden en regelingen

Beheer

 • Opstellen van een kerndocument (met alle uitgangspunten
 • Acties vastleggen, rapporteren en bijsturen

Perceptie

 • Monitoring binnenmilieu via vragenlijsten of enquêtes
 • Registratie en analyse van klimaatklachten

Wat levert het op

Als het Duurzaam Beheer & Onderhoud compleet is geïmplementeerd en geborgd levert dit allereerst veel meer tevreden gebruikers op, en verder:

 • Productieverhoging
 • Minder ziekteverzuim
 • Minder energieverbruik